Environmental Social Governance (ESG);
Verslaggeving over duurzaamheid

Ik ben een professional

Ik zoek een professional

service-1-inner.jpg

ESG en de EU Taxonomy

Met de EU Green Deal streeft de Europese Commissie ernaar om de Europese economie te verduurzamen (o.a. 55% minder broeikasgassen in 2030). Naast publieke investeringen, moet het bedrijfsleven hier ook een bijdrage aan leveren.

De EU Taxonomy is een tool binnen de EU Green Deal die investeringen stimuleert bij te dragen aan de Environmental, Social & Governance (ESG) doelstellingen. De financiële sector speelt hierin een sturende rol door middel van de investeringen die zij doen.

Vanaf 2022 worden organisaties met meer dan 500 werknemers geacht te verklaren welk deel van hun investeringen in lijn zijn met de Taxonomy. Dit vereist implementatie van specifieke screeningscreteria. Verslaglegging van deze investeringen kan in het jaarlijkse financiële verslag of in een aparte duurzaamheidrapportage.

ESG, Green Deal & EU Taxonomy

EU Green Deal
Met de EU Green Deal streeft de Europese Commissie ernaar om de Europese economie te verduurzamen (o.a. 55% minder broeikasgassen in 2030). Naast publieke investeringen, moet het bedrijfsleven hier ook een bijdrage aan leveren.
EU Taxonomy
De EU Taxonomy is een tool binnen de EU Green Deal die investeringen stimuleert bij te dragen aan de Environmental, Social & Governance (ESG) doelstellingen. De financiële sector speelt hierin een sturende rol door middel van de investeringen die zij doen.
Duurzaamheidrapportage
Vanaf 2022 worden organisaties met meer dan 500 werknemers geacht te verklaren welk deel van hun investeringen in lijn zijn met de Taxonomy. Dit vereist implementatie van specifieke screeningscreteria. Verslaglegging van deze investeringen kan in het jaarlijkse financiële verslag of in een aparte duurzaamheidrapportage.

Voor wie geldt de EU Taxonomy?

Bedrijven met >500 werknemers

Vermogensbeheerders

Verzekeraars

Banken

De milieudoelstellingen

De EU Taxonomy streeft naar meer dan alleen de reductie van CO2 uitstoot. Er zijn zes milieudoelstellingen geformuleerd, zoals hier rechts weergegeven. 

In de huidige versie van de Taxonomy zijn voorlopig enkel de criteria voor klimaatmitigatie en -adaptatie uitgewerkt. Deze gelden vanaf januari 2022. Voor de overige doelstellingen geldt een latere inwerkingtreding, namelijk januari  2023.